Notitia - časopis za održivi razvoj

Notitia – časopis za održivi razvoj (ISSN 1849-9066) pokrenut je 2015. godine kao međunarodni e-časopis u cilju širenja i unapređivanja postojećih spoznaja, poticanja rasprava i promišljanja o konceptu održivog razvoja. Međunarodni savjetodavni odbor donosi i kontinuirano reevaluira strategiju časopisa, a koju provodi Urednički odbor.

Imperativ je suvremenog razvoja održavanje osjetljive ravnoteže između ljudske potrebe za poboljšanjem životnog standarda i kvalitete življenja te ostvarivanja boljitka i očuvanja prirodnih resursa i ekosustava. Održivost razvoja postiže se kad se uspostavi politički kompromis između svih komponenata društveno-ekonomskog razvoja, uz zadovoljavanje naših današnjih potreba, ali imajući u vidu i potrebe budućih naraštaja.

Notitia – časopis za održivi razvoj objavljuje radove koji pokrivaju širok raspon tema iz područja održivog razvoja.

Časopis je usmjeren na koncept održivog razvoja s aspekata različitih teorija, politika i praksa te promiče interdisciplinarni pristup.

Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskome jeziku. Objaviti se mogu isključivo radovi koji su potpuno usklađeni s Upute autorima te pozitivno ocijenjeni od najmanje dvaju neovisnih recenzenata (Upute recenzentima). Časopis izlazi jednom godišnje.

Etička načela definirana smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja obvezujuća su za Urednički odbor, autore i recenzente.

Svi radovi objavljeni u časopisu Notitia - časopis za održivi razvoj licencirani su pod Creative Commons licencom (BY-NC-ND).


Poziv autorima

Izjava o etičkoj politici i objavljivanju radova
Izjava o otvorenom pristupu

Creative Commons License