Reference

U skladu s našom misijom i vizijom te definiranim vrijednostima na kojima temeljimo naše poslovanje, aktivno smo surađivali na projektima u različitim područjima kao što su:

 • Istraživanje, razvoj i inovacije
 • Međunarodna ekonomija
 • Regionalne ekonomske integracije
 • Industrijski razvoj
 • Pametna specijalizacija
 • Javna uprava (izrada nacionalnih, regionalnih, županijskih i lokalnih strateških dokumenata)
 • Ekonomika zdravstva
 • Farmaceutska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Tekstilna industrija
 • Osiguravateljna industrija
 • Transportni sektor
 • Energetski sektor i drugo.