Futourist – AI platforma za predikcije u turizmu

Naziv projekta: Futourist – AI platforma za predikcije u turizmu (NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3.0009)

Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Korisnik: Notitia d.o.o.
Partner: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Svrha projekta: Doprinos povećanju otpornosti i produktivnosti te bolje pozicioniranje Notitia d.o.o. na turističkom tržištu, a što će u konačnici doprinijeti jačanju multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo. 

Kratki opis projekta: Projekt „Futourist – AI platforma za predikcije u turizmu“ (NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3.0009) odabran je za sufinanciranje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 3“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01). U okviru ovog projekta, prijavitelj Notitia d.o.o. će s partnerom Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva provesti industrijsko istraživanje i razvoj novog inovativnog proizvoda u području tehnologija i digitalnih usluga u turizmu, odnosno u području umjetne inteligencije (eng. artificial intelligence – AI), strojnog učenja (eng. machine learning) i velikih skupova podataka (eng. big data).

Opći cilj projekta: Razvojem novog proizvoda i novog poslovnog modela te kroz uspostavu aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija omogućiti predviđanja u turizmu putem umjetne inteligencije i big data, uspostaviti partnerstva s ekosustavima i dionicima u lancu vrijednosti turizma, osigurati inovativnu zelenu i digitalnu transformaciju turizma te time doprinijeti rješavanju izazova u turizmu, smanjenju učinaka prekomjernog turizma i jačanju socijalne održivosti.

Specifični ciljevi projekta:

 1. provedba aktivnosti industrijskog istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novog inovativnog proizvoda u području tehnologija i digitalnih usluga koji omogućuje predviđanja u turizmu putem umjetne inteligencije i big data – AI sustav za predviđanja u turizmu korištenjem big data (web platforma) (TRL 8)
 2. razvoj novog poslovnog modela u području kružnog i digitalnog turizma u ekosustavu turizma u svrhu razvoja inovativne turističke ponude, zelene i digitalne tranzicije i rješavanja ključnih izazova u turizmu, koji se temelji na kružnom gospodarstvu, održivom poslovanju i pametnom upravljanju
 3. povezivanje, umrežavanje, partnerstvo i suradnja s poduzetnicima iz ekosustava u lancu vrijednosti turizma, a posebno sa sljedeća 4 ekosustava: Digitalne industrije, Zrakoplovno-svemirski ekosustav, Mobilnost, transport i automobilska industrija, Maloprodaja
 4. dvije (2) prijave intelektualnog vlasništva – žig i patent
 5. povećanje prihoda od prodaje prijavitelja
 6. nova radna mjesta – zapošljavanje šest (6) novih djelatnika (zapošljavanje tri (3) nova djelatnika u Notitia te tri (3) nova djelatnika u FER-u)
 7. zelena i digitalna tranzicija u turizmu
 8. rješavanje specifičnih i ključnih izazova u turizmu
 9. uspješna diseminacija/priopćavanje rezultata projekta na 2 konferencije, promidžba i vidljivost – opsežno širenje znanja.

Očekivani rezultati projekta:

 1. razvijen jedan (1) novi inovativni proizvod u području tehnologija i digitalnih usluga (TRL 8)
 2. razvijen jedan (1) novi poslovni model u području kružnog i digitalnog turizma
 3. održana radionica s poduzetnicima četiri (4) ekosustava u lancu vrijednosti turizma: Digitalne industrije, Zrakoplovno-svemirski ekosustav, Mobilnost, transport i automobilska industrija, Maloprodaja
 4. izrađene dvije (2) prijave intelektualnog vlasništva – žig i patent
 5. povećanje prihoda od prodaje prijavitelja za 218%
 6. zaposleno šest (6) novih djelatnika (zapošljavanje tri (3) nova djelatnika u Notitia te tri (3) nova djelatnika u FER)
 7. uspješna diseminacija/priopćavanje rezultata projekta, na dvije (2) konferencije.

Ukupna vrijednost projekta: 690.017,05 EUR

Iznos projekta sufinanciran od Europske unije – NextGenerationEU: 530.445,42 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2023. – 30.6.2025.

Kontakt osoba: Lana Frković, lana.trifunic@notitia.hr 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama: