Izdavaštvo

Časopis i knjige

Notitia - časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme

Znanstveni međunarodni e-časopis Notitia – časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme (ISSN 1849-9066) pokrenut je 2015. godine pod nazivom Notitia – časopis za održivi razvoj. Godine 2019. mijenja ime u Notitia – časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme.

Održivi ekonomski i društveni razvoj u središtu su interesa suvremenih društava. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, poslovne ekonomije i društvenog razvoja u cilju širenja i unapređivanja postojećih spoznaja, poticanja rasprava i promišljanja o suvremenim temama iz navedenih područja. Časopis je usmjeren na navedene teme s aspekata različitih teorija, politika i praksi te promiče interdisciplinarni pristup.

Međunarodni savjetodavni odbor donosi i kontinuirano reevaluira strategiju časopisa, a koju provodi Urednički odbor.

Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskome jeziku. Objaviti se mogu isključivo radovi koji su potpuno usklađeni s uputama za autore te pozitivno ocijenjeni od najmanje dvaju neovisnih recenzenata. Časopis izlazi jednom godišnje i njegov je sadržaj dostupan besplatno svim korisnicima. Ne naplaćuje se pristojba za objavljivanje.

Etička načela definirana smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja obvezujuća su za Urednički odbor, autore i recenzente.

Neke od naših knjiga