Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja – HUMANITA

Program
INTERREG Central Europe 2021 – 2027

Role
Project partner

Year
2023-2026

Project Website
HUMANITA

Povećana potražnja i interes za aktivnostima na otvorenom velika su prilika, ali i izazov za svako zaštićeno područje, u njihovim naporima za ispunjavanje očekivanja posjetitelja, ali i zaštitu prirodnih vrijednosti.

Na temelju ovog identificiranog problema proizašao je projekt “Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja“ – HUMANITA, sufinanciran programom INTERREG Središnja Europa 2021. – 2027., koji uz Notitia d.o.o. okuplja još 10 projektnih partnera iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Italije i Slovačke.

Izvor: https://www.interreg-central.eu/projects/humanita/

Projekt je započeo 1.4.2023. godine te će trajati 36 mjeseci, do 31.3.2026. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 2.396.346,70 EUR, od kojih bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 1.917.077,36 EUR.

Naime, projekt ima za cilj na temelju participativnog monitoringa uspostavljenog na dokazima pomoći upraviteljima zaštićenih područja u Središnjoj Europi (CE) kod primjene optimalnih mjera i aktivnosti, donošenja pametnijih odluka i sprječavanja negativnih utjecaja i sukoba između čovjeka i prirode te smanjenja rizika korištenjem inkrementalnog pristupa. 

Ključna poruka projekta je važnost boljeg upravljanja posjetiteljima danas, kako bi i budući posjetitelji mogli doživjeti kvalitetna nalazišta, njihove konzervatorske vrijednosti, kao i podržavanje i unaprjeđenje kvalitete života i dobrobiti lokalnih zajednica. 

Projekt se fokusira na zajednički razvoj novih komplementarnih alata i metoda procjene utjecaja turista na temelju transnacionalne razmjene iskustava radi bolje procjene uvjeta okoliša i trendova, poduzimanja eksplicitnih upravljačkih odgovora i aktivnosti te razvoja informacija za nacionalne i EU kreatore politika i javnost. 

Zajednički razvijene pilot akcije i rješenja će pokazati rezultate korištenja inovativnih pristupa mjerenju utjecaja turizma na okoliš unutar zaštićenih područja. Uključivanje turista i lokalnih zajednica u projektne aktivnosti, uključujući participativno praćenje, neće samo proizvesti nove vrijedne podatke, već će doprinijeti i podizanju svijesti, izgradnji povjerenja i promjeni ponašanja. Za pojedince (turiste i lokalno stanovništvo) ovo je prilika za učenje i kritički pristup te analizu svijeta oko sebe, kao i za identificiranje praktičnih radnji za zaštitu okoliša.

Partneri projekta će također odražavati postojeće narative i zajedno stvarati novi narativ „zajedničkog naslijeđa“ i razvijati njegovu sposobnost da podrži kreiranje održive politike.

Ova web objava je proizvedena uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web objave isključiva je odgovornost Notitia d.o.o. i ne može se smatrati da odražava stav Europske unije i/ili tijela programa Interreg Središnja Europa.