HUMANITA – početni sastanak

KategorijaNovosti Web stranica projektaHUMANITA Povećana potražnja i interes za aktivnostima na otvorenom velika su prilika, ali i izazov za svako zaštićeno područje, u njihovim naporima za ispunjavanje očekivanja posjetitelja, ali i zaštitu prirodnih vrijednosti. U okviru novog EU projekta “Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja“ – HUMANITA, sufinanciranog programom INTERREG […]